ช่องรายการ

ช่องรายการสด


Learning with Charlie

Hard To Teach_Secondary English

Secondary Maths Mathematics for All - 3D Awareness

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต

สอนให้เด็กคิด คิดแบบเด็กๆ

ห้องเรียนมีชีวิต


Making Maths Real สอนคณิตให้มีชีวิตชีวา

Inspirations Bridging the Gap สะพานเชื่อมสัมพันธ์

Science gets Fruity เรียนวิทย์ คณิต ศิลปะ ดนตรี จากผักผลไม้

วิเคราะห์ตอน สอนคณิตให้มีชีวิตชีวา กับ อ.พูลศักดิ์ เทศนิยม

Learning with Charlie

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอน 1

นวัตกรรมการเรียนการสอน
ห้องเรียนมีชีวิต1
นวัตกรรมการบริหาร
เมตริกซ์กับฟุตบอล
การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
Maths Starters_Seaside
รายการโทรทัศน์ครู
Learning with Charlie
Member

Poll

ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ IPTV

 น้อยมาก
 น้อย
 ปานกลาง
 มาก
 มากที่สุด