ช่องรายการ

ช่องรายการสด


Reading Community_Building a reading community

Speaking and Listening Activities_The chat show

The Human Factor maths in finland คณิตคิดเก่งที่ฟินแลนด์

Writing Activities_The super sentence , wordscape, spelling game

คณิตคิดสนุก

Science_Pratically science ทดลองวิทย์ให้ง่าย ได้ประโยชน์กับชีวิตจริง


Science gets Fruity เรียนวิทย์ คณิต ศิลปะ ดนตรี จากผักผลไม้

Making Maths Real สอนคณิตให้มีชีวิตชีวา

Inspirations Bridging the Gap สะพานเชื่อมสัมพันธ์

วิเคราะห์ตอน สอนคณิตให้มีชีวิตชีวา กับ อ.พูลศักดิ์ เทศนิยม

Inspirations Bring Education to Himalaya

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอน 1

นวัตกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมการบริหาร
การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
รายการโทรทัศน์ครู
Member

Poll

ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ IPTV

 น้อยมาก
 น้อย
 ปานกลาง
 มาก
 มากที่สุด